Arbetsgivaravgiften oförändad  31.42 %  


 

 Bolagsskatten är sänkt från år 2013  -  gäller även expansionsfondskatten  -   22 %