NYHETER 
Rapport från extra mötet  2014-03-17 på Klagstorps Idrottsplats

35 närvarande, varav 30 röstberättigade deltog i mötet och efter information och diskussion
beslutades att gå vidare i förhandlingarna med LRF Konsult AB och deras övertagande av
såväl kunder som personal.

Agneta arbetar sedan den 1 september 2014 helt på LRF Konsult i Skurup

Anders började där från den 1 december 2014

Avtalet med LRF Konsult AB är klart