NYHETER

Bluffakturor och MAIL -  nu är bluffmakarna på gång igen  -  svenskhandel.se har en varningssida

Vi manar till försiktighet och om ni blir drabbade se till att  BESTRIDA SKRIFTLIGEN

Ring om ni behöver hjälp med bestridande eller råd hur ni hanterar detta

Nu varnas det igen för kapningar av din identitet  -  släng inte papper hur som helst med uppgifter om Dina

konton och personnummer mm - förstör dessa istället  !!!!  ha tillsyn över post etc  -  lämna aldrig uppgifter

till obehöriga om koder - konton - mm mm     OBS  var försiktiga med att öppna mail  även om det låter bra

nyligen skickades ett mail ut som angavs vara från Skatteverket - men var det inte  !!!!