Personal - numera anställda av LRF Konsult i Skurup
Anders Carlsson   

Auktoriserad redovisningskonsult SRFAgneta Sånesson

Redovisningsassistent


Agneta Sånesson nås på telefon 0411-455 34    0708-482845     

mail  agneta.sanesson@lrfkonsult.se  

Anders Carlsson nås på telefon  0411-455 42   0706-418193   mail  anders.carlsson@lrfkonsult.se


Kontoret i Klagstorp är helt avvecklat.