Om företaget  

Skurupsortens Bokföringsförening Målsättning

Vår målsättning är att vara den som kan hjälpa till med alla frågor som berör Ditt företag och Din ekonomi, och när vi inte själva har kunskapen veta vem som kan hjälpa Dig genom att vara aktiva med kontakter och nätverk.

 

Skurupsortens Bokföringsförening Historia

Skurupsortens Bokföringsförening är en ekonomisk förening bildad 1936 av ett antal lantbrukare i Skurupstrakten. Från början var uteslutande lantbrukare medlemmar och kunder, men under de senaste 25 åren har alltfler andra yrkesgrupper och småföretagare tillkommit. Idag utgör lantbrukare lite mer än hälften av kunderna.

Verksamheten är sedan år 1985 lokaliserad till Klagstorp.

Från och med hösten 2014 har LRF Konsult AB i Skurup tagit över verksamheten och kontoret i Klagstorp är avvecklat.